Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Why does L4D2 go so slow for me???
I have Linux so L4D2 is beta but it goes very slow and freezes. Why???
Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος