Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
It wont load...
Im using the beta with the native linux client, but it hangs on campaign load.

linux flavour is ubuntu.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
how could i download it ??
Can you play other steam games on Ubuntu? If so, try deleting local content and install the L4D2 beta again.
yeah i got it, it was swap space...
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 19 Ιουν 2013 στις 5:59
Αναρτήσεις: 4