Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
add ons
how do you install the add ons. According to the blog there are 4 that are supposed to work with the beta. I went to the regular L4D2 workshop and subscribed to them. Now what?
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
The ones mentioned on the blog were for the regular version, not the beta. They still should work, but I wouldn't count on finding any servers.

If they got downloaded when you subscribed, you can try searching for .vpk in your Steam directory, and copy them over to SteamApps\Common\left 4 dead 2 beta\left4dead2_beta\addons.

You can also use the Beta Workshop (only a few campaigns), or get them from a third party site like l4dmaps.com
Yeh, realized that later. There seems to be only one campaign in the beta - Diescraper and it did download. The rest didn't. Anyway, I uninstalled the beta and am installing the regular game. Don't really see any advantage to windows users to the beta.
Yeah, the only advantage is if you want to play new mutations (of which there are amost none of yet).
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 14 Ιουν 2013 στις 14:34
Αναρτήσεις: 3