Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Strange keyboard bug
I'm on openSUSE 12.3 amd64 with KDE and sometimes the keyboard "hangs", as in the key keeps being interpreted as pressed after I release it until I press it again. This did not happen in my Ubuntu 12.04 i686 testing virtual machine, also with KDE. openSUSE is running on real hardware.

At the moment my Ubuntu VM is unavailable due to a migration from xm to xl in Xen, it will probably be back online shortly but for now I'm stuck with dual booting openSUSE and Debian (the latter only uses Intel graphics).
< >
กำลังแสดง 1-2 จาก 2 ความเห็น
I can confirm I have this same problem using Ubuntu 13.04 64-bit, AMD HD6670 with Catalyst 13.1 installed via fglrx-updates. My system has hiccups for the first 60 seconds or so, durring which I can have these keyboard screwups. Sometimes they even occur after these hiccups, but usually the keyboard issues come with the hiccups. It could also be a stuck mouse button sometimes.
The WSAD keys don't work, Kubuntu 13.10.
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Slug of a .45; 26 ต.ค. 2013 @ 8:16am
< >
กำลังแสดง 1-2 จาก 2 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Left 4 Dead 2 Beta > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้