Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Crashing during the loading of the next stage. Linux Ubuntu 12.04LTS
So before L4D2 left beta I was able to play the game just fine. Now after leaving beta it now crashes during the stats of the first stage, before moving on to the second stage of any level. Doesn't matter which level, The Passing, Hard Rain, No Mercy... etc etc. I've uninstalled and reinstalled the game a few times, and tried finding out how to fix this, but have been unlucky so far in finding an answer.

Any help with be greatly appreciated.
Xan Steel

Ubuntu 12.04LTS
Intel Core2Duo E6600
4gig of ram
Nvidia GT240 512mbs
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
use this in lunch options -dxlevel 81 +mat_hdr_level 0
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος