Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Left 4 dead 2 (beta) vs Left 4 dead 2 beta
I have tried both versions and have noticed that Left 4 dead 2 (beta) is significantly slower to load and has more frame drops than Left 4 dead 2 beta. Has any one else noticed this? I have Ubuntu 12.04 running on a Radeon HD 5650 card.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
So L4D 2 Beta is on some cut-edge optimizes for Linux?
My L4D2 somehow can't be launched, reinstalling my L4D2 or verify cache files. I had to stick with the beta version of the game. Sadly not many players play the beta version of the game. :(
Did you try rolling back to previous graphic card drivers?
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος