Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
will still a lot l4d2 players? since this game quite ancient...
guys, l4d2 still have players?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
we will see when I have it downloaded friend I have no idea how to tell without launching the game
I am still getting the hang of it, but I play!
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος