Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Is the Beta censored?
so living in Australia, I obviously have the incredibly unsatisfying censored version of L4D2. But maybe the beta has the gore?
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Gore is the gratuitous violence, blood, meaty parts liquifying, etc. In australia, they ban and outlaw that sort of thing, so game developers make a "family friendly" version, so they can still benefit from profits in a country that has banned that level of media violence.

I haven't ran it yet, but it just might. You could always try loading it up, and taking a gander.
I tried it, didn't have gore.
Downloaded Left 4 Gore and uninstalled the beta.
well now its uncencored :D there was a new law passed
America 4 The Win
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος