Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Mod Testing Questions
A while ago i discovered this beta function n my llibrary for L4D2; downloaded it played with some people then left. But scince this is a beta are there any good mods worth testing, any requirments, ideas, forums concerning the mods and thier bugs? Just curious
Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος