Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ummm.... Where did my L4D2 go? and Why do I have L4D2 "beta"?
Ummm.... yeah... so the title pretty much says it all....
I have no L4D2 (standard) anymore.... my library only has the beta.... so whats the deal?
Why is this in beta... it's been out for YEARS!!!!!
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Same here..... It would be nice to be able to play game I have paid for......
So apparently... Team Fortress 2 in your games library is actually L4D2 now... and TF2 became Dota 2 ( i think) and that became soemthing else... basically **** got screwed up.
Ye,i was going to play and didnt find the game
They need to fix this♥♥♥♥♥♥ I click on L4D2 and dumb♥♥♥♥♥TF2 wants to download. Ahhh nothing like wanting to play a game you payed for years ago only to find out you can't until they (fix) it. Gotta say good job with your updateing stuff steam. wtf.
Guys, are you looking at your 'installed' library? Also, just go to the store page and it should say you own it and you can play it.
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος