เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Beginners start here
โดย tony's kid. don't message
Just a quick start for those that haven't played at yet or are stuck near the beginning like I was....
Miner Wars 2081: Consejos básicos (Miniguía).
โดย JustMe (JustGames)
This guide has been written in spanish language. 10 consejos básicos para empezar a jugar el MIner Wars 2081....