Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Beginners start here
от tonster
Just a quick start for those that haven't played at yet or are stuck near the beginning like I was....
Miner Wars 2081: Consejos básicos (Miniguía).
от Kontor (JustMe)
This guide has been written in spanish language. 10 consejos básicos para empezar a jugar el MIner Wars 2081....