Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификатор (Текст, Звук, Ролики)
от makc_ar
С ссылок убрать одну точку Установка: (Текст) или (Звук) распаковать в папку с игрой с заменой оригиналов | (Ролики) распаковать в папку с...
A way to prevent rogue warrior from stuttering
от EviloldE
Stutter every seconds when playing rogue warrior? Here's way to solve this issue....