Wargame: AirLand Battle

Wargame: AirLand Battle

Преглед на статистиките:
Wargame: AirLand Battle > Общи дискусии > Подробности за темата
 Тази тема е прикачена, така че сигурно е важна
[EUG] MadMat  [разработчик] 28 юли 2013 в 1:16 сутринта
For any technical issue with the game ...
You should post you problem directly in AirLand's official forum for a quicker solution:
http://www.wargame-ee.com/forum/viewforum.php?f=92
Wargame: AirLand Battle > Общи дискусии > Подробности за темата