Wargame: AirLand Battle
Wargame: AirLand Battle > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
rotate unit at deployment stage
Is it possible to rotate unit direction when you are at initial deployment stage? This is esspecially need when you trying to deploy group of units, 4 tanks for example. Middle mouse button rotates map, but unit direction stay same.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
I believe you can only rotate unit orientation on a move order.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Wargame: AirLand Battle > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้