Wargame: AirLand Battle

Wargame: AirLand Battle

Προβολή στατιστικών:
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
rotate unit at deployment stage
Is it possible to rotate unit direction when you are at initial deployment stage? This is esspecially need when you trying to deploy group of units, 4 tanks for example. Middle mouse button rotates map, but unit direction stay same.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
I believe you can only rotate unit orientation on a move order.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 2 Ιαν 2014 στις 10:32
Αναρτήσεις: 1