Wargame: AirLand Battle

Wargame: AirLand Battle

Προβολή στατιστικών:
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Online players dramaticaly reduced.
Logged in ALB the other day to have a few games, my god, it was empty!

where are all the players gone? Red dragon?

When i played regulary b4 Red Dragon there were many games and it took no more than a few minutes to start a 10 vs 10

Now nobody plays, i suppose it will end up like EE, even though EE is my fave.

I hope ALB does'nt die off.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
I'm sorry to say dude that I think it will. I along with the vast majority of others chopped in ALB as soon as the RD beta arrived. I was actually happy without the naval aspect and could have quite happily stayed with ALB. All that was needed in my opinion was to add regular dlc and new maps, charging for them if they needed the money. Anyway, I think you need to fork out for RD I'm afraid.
I loved the slower games of EE, could never quite get the hang of using/countering planes.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 15 Απρ 2014 στις 11:27πμ
Αναρτήσεις: 2