Wargame: AirLand Battle

Wargame: AirLand Battle

Προβολή στατιστικών:
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Why is the community so awful?
I'm honestly puzzled, this is a great game and in-game nobody seems to stand out as idiots, but in the general chat it's nothing but underage Redditors spouting memes and acting like military experts. I'm not talking just a few, every time I'm in the global chat it feels like I'm playing League of Legends, I don't understand how a small RTT/RTS gets such a ♥♥♥♥♥♥ community as they normally have some of the nicest people.
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 16 Φεβ 2014 στις 14:49
Αναρτήσεις: 51