Wargame: AirLand Battle

Wargame: AirLand Battle

Προβολή στατιστικών:
Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Some things I would like to see on this game
I don't know if they are going to release any more DLC for AB now that RD is out, but still, if if they did, it would be awesome if this things were added:

- Commando units being able to rappel from helicopters, eliminating the need of finding a clear to land

- Helicopters being able to carry light armored vehicles

- AC-130 gunships as a prototype unit for the US, and some unit able to keep the balance for the Pact

- Paratroopers

Some of them may not work for this kind of game, but one can only dream. Feel free to add your own ideas to this list!

< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
im just gonna buy Red dragon in 2 weeks.
all of those is never gonna happend sorry..
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Wargame: AirLand Battle > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 4 Ιουν 2014 στις 21:45
Αναρτήσεις: 2