In Reus, you control powerful giants that help you shape the planet to your will. You can create mountains and oceans, forests and more. Enrich your planet with plants, minerals and animal life.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster