เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Puddle Fission (chapter 8, lvl 6) Walkthrough
โดย por9idok
Прохождение последнего уровня Расщепление (Fission) с золотой медалью. Fission level walkthrough with gold medal....