Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Puddle Fission (chapter 8, lvl 6) Walkthrough
от por9idok
Прохождение последнего уровня Расщепление (Fission) с золотой медалью. Fission level walkthrough with gold medal....