Zeno Clash is an action/fighting game set in a punk fantasy world. The game is played from a first person perspective and the combat is generally up close and brutal. Experience a deep storyline set in a fantastic world.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане