The Stanley Parable

The Stanley Parable

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
The Stanley Parable is a first person exploration game. You will play as Stanley, and you will not play as Stanley. You will follow a story, you will not follow a story. You will have a choice, you will have no choice. The game will end, the game will never end.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане