The Cave is a new adventure game from Monkey Island and Maniac Mansion creator Ron Gilbert, and Double Fine Productions, the award-winning studio behind Psychonauts and Brütal Legend.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане