Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Stanley 19 Νοε, 2012 στις 11:55μμ
Gtk-WARNING on steam client
Just updated the steam client, and got a lot of warning when lauching it on a terminal :

(steam:3139): Gtk-WARNING **: A floating object was finalized. This means that someone
called g_object_unref() on an object that had only a floating
reference; the initial floating reference is not owned by anyone
and must be removed with g_object_ref_sink().

Always same message once per second.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Stanley 20 Νοε, 2012 στις 12:02πμ 
Update : warning only appears when Steam is downloading materials (TF2 actually). When downloading is finnished, no more spam.
Revelation 20 Νοε, 2012 στις 10:04πμ 
I have the same error message.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 19 Νοε, 2012 στις 11:55μμ
Αναρτήσεις: 2