Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Steam won't open with AMD Catalyst 12.11 Beta 8 Drivers
I installed the driver because everything else was giving very choppy performance and their latest press release[support.amd.com] reported better performance in L4D2 on Linux.

Everything seems to start just fine, but then I get this
Gtk-Message: Failed to load module "overlay-scrollbar" /home/andershokinson/Steam/steam.sh: line 255: 4732 Segmentation fault (core dumped) $DEBUGGER "$STEAMROOT/$PLATFORM/$STEAMEXE" "$@"

Is there anyone with a similar issue or has anyone found a better solution to my problem? I am using ATI Radeon HD 5670
Τελευταία επεξεργασία από Drink Peets Coffee; 19 Νοε 2012 στις 17:04
< >
Εμφάνιση 1-15 από 29 σχόλια
A lot of people here are failing to open steam at all with the beta8 catalyst drivers, mostly it seems 64 bit linux.
There is a workaround to start steam, however steam remains unstable and TF2 and SS3 will not start.
You can work around this error by first ensuring you have libgl1-mesa-glx installed:

sudo apt-get install libgl1-mesa-glx

This will give you a clean libGL.so.1 file. To force Steam to use this file instead of the one that ships with the AMD drivers, you can just create a link:

ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 ~/Steam/ubuntu12_32/
That's no workaround that's crap. You would use software rendering that way.
Kano, chill out man. As to OctoOwl's suggestion of symlinking the libGL file, that doesn't seem to work for me. The steam command returns this error:

SteamUpdateUI: An X Error occurred
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 137
(which is )
Minor opcode of failed request: 26
Serial number of failed request: 27
xerror_handler: X failed, continuing

And then it promptly hangs until I ctrl+x it.
Well you can still use the older beta, but remove that stupid symlink.

http://www2.ati.com/drivers/beta/amd-driver-installer-catalyst-12.11-beta-x86.x86_64.zip
Just passing on a workaround that worked for me to get into steam, does explain why games won't load with it, still just trying to help
Does the older beta you've linked work for you?
I couldn't wait. TF2 now runs very very nicely with the beta driver suggested by Kano here:

Αναρτήθηκε αρχικά από Kano:
Well you can still use the older beta, but remove that stupid symlink.

http://www2.ati.com/drivers/beta/amd-driver-installer-catalyst-12.11-beta-x86.x86_64.zip

I can't wait to see the newest one fixed with the supposed improved performance.
I was unable to run run TF2 until I installed the beta driver and wow what an improvement that driver is in Ubuntu 12.10 64bit with ATI Radeon HD 5450
i had this error too, but installed ttf-mscorefonts-installer and the segfault has gone....
same error here, ubuntu 12.10 64 bit and AMD beta 12.11
I have 5618 segmentation fault
Τελευταία επεξεργασία από Heiji Hattori; 20 Νοε 2012 στις 8:45
Αναρτήθηκε αρχικά από AARyuzakiKK:
same error here, ubuntu 12.10 64 bit and AMD beta 12.11
I have 5618 segmentation fault
Beta 8 or the initial 12.11?
Αναρτήθηκε αρχικά από SolidSteel:
Αναρτήθηκε αρχικά από AARyuzakiKK:
same error here, ubuntu 12.10 64 bit and AMD beta 12.11
I have 5618 segmentation fault
Beta 8 or the initial 12.11?
I installed it the 28 oct, so I'm quiet sure they are the initial.
I got crash every 5-40 min.
The line is always the 255, but the number change (now I got a 5858 segmentation fault)
Τελευταία επεξεργασία από Heiji Hattori; 20 Νοε 2012 στις 9:45
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1353457964_client)
Looks like steam didn't shutdown cleanly, scheduling immediate update check
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
unlinked 0 orphaned pipes
removing stale semaphore last operated on by process 3042 with name 0eBlobRegistryMutex_8003FD5F45D6F04BEDFB24D6A8D589F7
removing stale semaphore last operated on by process 3042 with name 0eBlobRegistrySignal_8003FD5F45D6F04BEDFB24D6A8D589F7
removing stale semaphore last operated on by process 3042 with name 0emSteamEngineInstance
removing stale semaphore last operated on by process 3042 with name 0eSteamEngineLock
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
/home/matyas/Steam/steam.sh: line 255: 3373 Segmentation fault (core dumped) $DEBUGGER "$STEAMROOT/$PLATFORM/$STEAMEXE" "$@"

Driver: amd-driver-installer-catalyst-12.11-beta8-x86.x86_64
You'll have to revert to the initial 12.11 beta, Matyas.
< >
Εμφάνιση 1-15 από 29 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 19 Νοε 2012 στις 17:02
Αναρτήσεις: 29