Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
TF2 Closes Without Opening a Window
Hey guys. Firstly, hats off to Valve for making TF2 open to people outside of the beta. I'm going to have a ton of fun! Well...as soon as I figure out this error. It's probably no biggie, but I need some assistance. When I click Play, I get a green border around my steam picture but then it goes back to blue after a few seconds.

Here are my specs:
OS: Ubuntu 12.04 64-bit
Processor: Intel Core i5-2400 @ 3.10Ghz (4 CPUs) ~3.1Ghz
Graphics: Nvidia GeForce GTX 560 (4GB VRAM)
Memory: 8GB DDR3 1333MHz RAM

This is what the terminal spits out:
ExecSteamURL: "steam://open/driverhelperready"
/home/andrew/Steam/SteamApps/andrewpyle/Team Fortress 2/hl2.sh: line 72: 8022 Segmentation fault (core dumped) ${GAME_DEBUGGER} "${GAMEROOT}"/${GAMEEXE} "$@"
Game removed: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 8022
processpipe_posix.cpp (371) : Assertion Failed: CCrossProcessPipe::BWrite wrote too few bytes: 32 (Broken pipe)
Assert( Assertion Failed: CCrossProcessPipe::BWrite wrote too few bytes: 32 (Broken pipe) ):/home/buildbot/buildslave_steam/steam_rel_client_ubuntu12_linux/build/src/clientdll/../common/processpipe_posix.cpp:371

Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Uploading dump (in-process) [proxy '']
/tmp/dumps/assert_20121119165125_1.dmp
success = yes
response: CrashID=bp-11d906a1-e2f5-4c7a-a431-43b842121119

saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1.0)
Generating new string page texture 142: 256x256, total string texture memory is 393.22 KB
Generating new string page texture 143: 256x256, total string texture memory is 3.33 MB
primarycache setting for app 65300 is set to non-existent cache 65304
Game update: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 32069, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/andrew/.steam/bin/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/home/andrew/.steam/bin/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/home/andrew/.steam/bin/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/home/andrew/.steam/bin/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/home/andrew/.steam/bin/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object '/home/andrew/.steam/bin/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
SDL video target is 'x11'
SDL video target is 'x11'
SDL failed to create GL compatibility profile (whichProfile=0!
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_framebuffer_object.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_framebuffer_blit.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_framebuffer_multisample.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_APPLE_fence.
This system supports the OpenGL extension GL_NV_fence.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_sync.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_draw_buffers2.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_bindable_uniform.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_APPLE_flush_buffer_range.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_map_buffer_range.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_vertex_buffer_object.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_occlusion_query.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_APPLE_texture_range.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_APPLE_client_storage.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_ARB_uniform_buffer.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_vertex_array_bgra.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_vertex_array_bgra.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_framebuffer_object.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_GREMEDY_string_marker.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_debug_output.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_direct_state_access.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_NV_bindless_texture.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_AMD_pinned_memory.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_texture_sRGB_decode.
This system supports the OpenGL extension GL_NVX_gpu_memory_info.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_ATI_meminfo.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_texture_compression_s3tc.
This system supports the OpenGL extension GLX_EXT_swap_control_tear.
GL_NV_bindless_texture: DISABLED
GL_AMD_pinned_memory: DISABLED
GL_EXT_texture_sRGB_decode: AVAILABLE
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(20121115092209_client)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0)
[1119/165942:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully
Using breakpad crash handler
Setting breakpad minidump AppID = 440
Forcing breakpad minidump interfaces to load
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Installing breakpad exception handler for appid(440)/version(5122_client)
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197994162290 [API loaded yes]
Steam_SetMinidumpSteamID: Setting Steam ID: 76561197994162290
Uploading dump (in-process) [proxy '']
/tmp/dumps/crash_20121119165944_1.dmp
success = yes
response: CrashID=bp-295dfe96-f2d0-4ba0-bbeb-86d412121119

/home/andrew/Steam/SteamApps/andrewpyle/Team Fortress 2/hl2.sh: line 72: 32076 Segmentation fault (core dumped) ${GAME_DEBUGGER} "${GAMEROOT}"/${GAMEEXE} "$@"
Game removed: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 32076
saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
I have this same problem
I fixed it by unplugging my 360 controller receiver. If you have one, I'd try that.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 19 Νοε 2012 στις 3:31μμ
Αναρτήσεις: 2