Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Why a ubuntu only beta is a bad idea
First: i could understand your intentions, to make a single distribution test. But i think it is a very bad idea.

Possible errors in system packages could not be verifed
If all users get the same error, there are two options.
  • the error is in the client
  • the error is in some system package
To verify this, you would need at least one other distribution.

Many advanced linux gamers get excluded
Many advanced linux gamers does not use Ubuntu. After a few years of gaming with the penguin, the most users have tested different distros and decided which one to use.
As you have to patch wine for many games for example, the get some problems solved, it does not care which distribution you use for winegamers. Ok, gentoo have an advantage, but it as ubuntu, not everyone likes it

just m2c
Τελευταία επεξεργασία από [PPIT]Loki; 8 Νοε 2012 στις 8:30πμ
Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 8 Νοε 2012 στις 8:30πμ
Αναρτήσεις: 50