Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
leafar.thenerd 7 พ.ย. 2012 @ 12:00pm
Uploading Screenshots
I don't know if that is happening just with me or if is caused by the fact that I'm not a beta tester but I'm using the Steam for Linux Beta. I played the demo of World of Goo and I took a screenshot on it, but in time that I will upload that for my Steam's Screenshots this get a error. Did happen this with anyone else?

P.S.: Sorry for bad english.
< >
กำลังแสดง 1-8 จาก 8 ความเห็น
siveZ 7 พ.ย. 2012 @ 12:01pm 
It also sometimes happens on Windows version as well. Try uploading again later.
Keith 6 ธ.ค. 2012 @ 1:34pm 
I'm unable to upload screenshots too. I've tried 4 or so times on different days and it always returns '1 screenshots could not be uploaded due to errors.' Changing the visiblity settings doesn't seem to help.
[onion] chesse 8 ธ.ค. 2012 @ 1:00pm 
Same problem here
it works for me under windows, but not linux
Running Ubuntu 12.04, AMD Graphics with AMD Catalyst 12.11
Gabby Gums 8 ธ.ค. 2012 @ 1:13pm 
For me, works at third time.
Medovyj kot 18 ก.ค. 2013 @ 12:59am 
Same on kubuntu 13.04. Can't upload any of them.
Fluffkin 31 ก.ค. 2013 @ 6:12pm 
Delighted to add a "me too!" to the age old thread of doom. Error for me reads: "Steam cloud may be temporarily unavailable". So far, for 3 days running.
cartman-2000 1 ส.ค. 2013 @ 1:53pm 
The screenshot servers have been having problems for a while now, I've had this problem off and on for the past few months, on both windows and linux. Usually it'll upload after you try a few times though.
matachi 22 ส.ค. 2013 @ 3:17pm 
Works really poorly for me too. :/ Sometimes it works, sometimes not. Pretty annoying.
< >
กำลังแสดง 1-8 จาก 8 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้