Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Natural Selection 2 is going to add linux support!
http://unknownworlds.com/ns2/state-of-development-june-2013/

They said it some times before they will port it, but I had never thought they will do it in this life. Cant wait for NS2. :)
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
I love this game. I bought it for 23 euros and it worth the price. Big thanks for the Unknown worlds for the NS2 linux version! I would like to play with it under ubuntu 13.04.
Once this is out and Left 4 Dead 2 stops sucking so much♥♥♥♥♥I can safely remove my Windows partition.
Αναρτήθηκε αρχικά από UDF5 > Astro♥♥♥♥♥♥864972620797696419:
Once this is out and Left 4 Dead 2 stops sucking so much♥♥♥♥♥I can safely remove my Windows partition.

When they get the Mic working in LFD2, I will be all set. Since, its running VERY smoothly for me with the 313 drivers from Nvidia.
Τελευταία επεξεργασία από DeadWire; 7 Ιουλ 2013 στις 1:45
I run all my source games with cl_showfps 1 and it gives me a warm fuzzy feeling seeing that number be green (good FPS) but in L4D2 it is red even with 300 FPS so it ♥♥♥♥s with me when my pereipheral vision sees the color red all the time.

Also I use the enter key as my use button (arrow keys for movement FTW) and they don't allow the enter key to be bound to anything yet so it's super ♥♥♥♥ing gay for me.
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 5 Ιουλ 2013 στις 3:42
Αναρτήσεις: 6