Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Steam Will Not Install
I try to install stream through running the .deb file, but the Software Centre comes up and gives me an error.

NOT FOUND

There isn’t a software package called “file:” in your current software sources.

I am on Ubuntu 12.04 64bit.
Τελευταία επεξεργασία από Nebutronic; 27 Ιαν 2013 στις 13:04
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Does not make any sense. On a previous install (same version of Ubuntu) I didn't have any issues, and nor have I found anyone else having this issue.

It's like the .deb file is broken but I have re-downloaded a couple times now.
This is a known problem with the Ubuntu Software Centre, you can use the tool gdebi to install the package as a work‐around.
See http://askubuntu.com/questions/110059/why-wont-ubuntu-software-center-install-deb-files
That makes no sense.

I installed the same .deb file for Steam months ago on the same system without issue. I just did a fresh install and now it's not working?
I just tried another .deb file for a different program and it seems to be doing the same thing.

This is weird because I have installed programs this install without issue. Must have been something I removed.

Sorry guys, I thought it was Steam related.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 27 Ιαν 2013 στις 12:18
Αναρτήσεις: 4