Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
hud_fastswitch not working in CS Beta
hey all. at first I thought that userconfig.cfg wasn't being executed. but I set net_graph to 1 and saved to userconfig.cfg. after a restart of the game net_graph was still set to 1 and hud_fastswitch still didn't work. any ideas what's going on here?
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Have you tried setting fast switch in the graphical menu?
Hmm, my hud_fastswitch seems to work fine and saves between sessions.

Αναρτήθηκε αρχικά από mªrty - in ubuntu!:
Have you tried setting fast switch in the graphical menu?

Is the option even in the graphical menu? I couldn't find it for the life of me and had to google the command to turn on fastswitch.
at least in the Linux version there is no GUI option available and it has to be set either in the console or in your config. as stated earlier, I have given up trying to get it working and just threw a short script in that does the same thing.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 26 Ιαν 2013 στις 6:31πμ
Αναρτήσεις: 3