Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Penumbra: Requiem is now installable.
Penumbra: Black Plague and Penumbra: Overture were available for people to download last year, but Penumbra: Requiem still failed to download, and when you pressed the pley button after the "installation" (It didn't actually download or install anything) it prompted with "Missing executable". Yesterday i noticed that Requiem is now also installable, and works fine.

I don't know if someone has already done a thread on this, if yes, tell me. (Didn't find any by searching)
Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 10 Ιαν 2013 στις 6:40
Αναρτήσεις: 0