Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Autostart videos
I don't know why, but it's not possible to turn off "autostart videos" option on game store pages for me. The check box just stay checked all the time. Any ideas please?

I'm running Ubuntu 12.10 + Gnome Shell + ATI HD 6670 Gallium 0.4 drivers.
Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 3 Ιαν 2013 στις 3:43
Αναρτήσεις: 0