Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Xubuntu 12.10 amd64 and mirrored mouse
Hello,

Yesterday I've started playing with steam for linux and I came across one small issue. Everythime I start steam, my cursor gets mirrored*. I have to shutdown steam, change cursor style and then its back to normal again.

*mirrored - I mean usually is from right to left (for right handed ppl) but it switches to from left to right (for left handed ppl).
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
i have the same problem with Kubuntu 12.04 amd64 but i cant fix the mouse cursor switching...
I have got this problem too. Running 'xsetroot -cursor_name left_ptr' (Copied from https://wiki.archlinux.org/index.php/Steam#Mouse_Cursor_Overwritten) will flip the cursor back to normal for me, but if Steam's still running the mouse cursor flips directly back to mirrored.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 24 Δεκ 2012 στις 3:26
Αναρτήσεις: 2