Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
cant install steam ! dependency is not satisfiable :libcurl3-gnutls (>=7.16.2-1)
any help guys ?
im running ubuntu 12.04
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Add the repositor in the terminal:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys B05498B7
sudo apt-get update

Then restart the ubuntu software center or just logout, then it should work
Τελευταία επεξεργασία από Lazorne; 20 Δεκ 2012 στις 2:57
anybody know when games dependent on .NET 4.0 will be availiable on linux steam?
thanx alot Lazorne its worked
mine is dependency is not satisfiable :libudev0 (>=175-0ubuntu9.2)
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 20 Δεκ 2012 στις 2:52
Αναρτήσεις: 4