Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Issue Report: Missing Texture in TF2 & game crash
Hi,

just got in the Steam Beta. Tried to play the training mode. After the first training, i noticed a missing texture of this "Comic bubble" thing.

http://i.imagebanana.com/img/1o0txbra/Bildschirmfotovom20121207164728.png

also, the game crashes if i try to join online servers (iotop -a shows that steams loads whopping 4GBs of data during loading! - maybe im out of ram?)

OS: ArchLinux x64

german system, sorry that some errors are in german language

System specs:

Processor Information:
Vendor: GenuineIntel
Speed: 2667 Mhz
4 logical processors
3 physical processors
HyperThreading: Supported
FCMOV: Supported
SSE2: Supported
SSE3: Supported
SSSE3: Supported
SSE4a: Unsupported
SSE41: Supported
SSE42: Supported

Network Information:
Network Speed:

Operating System Version:
Linux (64 bit)
Kernel Name: Linux
Kernel Version: 3.6.9-2-ck
X Server vendor: The X.Org Foundation
X Server release: 11300000

Video Card:
Driver: NVIDIA Corporation NVS 3100M/PCIe/SSE2

Driver Version: 3.3.0 NVIDIA 310.19
Desktop Color Depth: 24 bits per pixel
Monitor Refresh Rate: 60 Hz
VendorID: 0x10de
DeviceID: 0xa6c
Number of Monitors: 1
Number of Logical Video Cards: 1
Primary Display Resolution: 1600 x 900
Desktop Resolution: 1600 x 900
Primary Display Size: 13,54" x 7,60" (15,51" diag)
34,4cm x 19,3cm (39,4cm diag)
Primary Bus: PCI Express 16x
Primary VRAM: 512 MB
Supported MSAA Modes: 2x 4x 8x 16x

Sound card:
Audio device: Conexant CX20585

Memory:
RAM: 3814 Mb

Miscellaneous:
UI Language: English
LANG: de_DE.utf8
Microphone: Not set
Total Hard Disk Space Available: 150706 Mb
Largest Free Hard Disk Block: 95560 Mb

Installed software:

Recent Failure Reports:
Thu Dec 6 20:36:42 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121206213632_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-bd208ed1-c77b-47b3-96f4-f80da2121206''
Fri Dec 7 14:54:39 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207155434_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-6d711135-688c-4fb9-8f12-b613f2121207''
Fri Dec 7 15:21:45 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/crash_20121207162139_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-6c51742b-f1ea-472f-b3d3-e9bd32121207''
Fri Dec 7 15:22:27 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207162223_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-0495e9af-06ac-43ed-805e-7634b2121207''
Fri Dec 7 15:27:16 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207162713_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-ce1fefd3-7516-445e-84e9-f0a7c2121207''
Fri Dec 7 15:27:16 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207162713_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-c6bb95f8-de84-4ee8-b4a1-f6c1b2121207''
Fri Dec 7 15:27:19 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207162716_2.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-378d09b0-10a4-486e-b8c0-716d82121207''
Fri Dec 7 15:27:36 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207162729_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-cb3d56ce-174f-4a0b-b7bb-eede12121207''
Fri Dec 7 15:38:09 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207163803_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-6eea95b4-b059-4e2c-9fc5-f05d42121207''
Fri Dec 7 16:03:11 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207170305_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-dfd2371a-5a75-4243-8ba8-e44d52121207''
Fri Dec 7 16:03:46 2012 GMT: file ''/tmp/dumps/assert_20121207170339_1.dmp'', upload yes: ''CrashID=bp-fbbe7dd1-dcc6-439b-920e-b28142121207''
/home/username/Steam/steam.sh: Zeile 238: pidof: Kommando nicht gefunden.
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
unlinked 0 orphaned pipes
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)

(steam:13216): Gtk-WARNING **: Im Modulpfad »adwaita« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
[1207/163801:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311,30 KB
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
crypto.cpp (1320) : Assertion Failed: cubInput > 0
Assert( Assertion Failed: cubInput > 0 ):/home/buildbot/buildslave_steam/steam_rel_client_ubuntu12_linux/build/src/common/crypto.cpp:1320

Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Uploading dump (in-process) [proxy '']
/tmp/dumps/assert_20121207163803_1.dmp
success = yes
response: CrashID=bp-6eea95b4-b059-4e2c-9fc5-f05d42121207
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Adding license for package 474
Adding license for package 7566
Adding license for package 1
Adding license for package 4637
Adding license for package 12985
Adding license for package 0
Adding license for package 16549
roaming config store loaded successfully - 1512 bytes.
migrating temporary roaming config store
ExecCommandLine: "/home/username/Steam/ubuntu12_32/steam"
Generating new string page texture 73: 1024x256, total string texture memory is 1,36 MB
Generating new string page texture 74: 128x256, total string texture memory is 1,49 MB
Generating new string page texture 75: 128x256, total string texture memory is 131,07 KB
Generating new string page texture 76: 64x256, total string texture memory is 1,56 MB
Generating new string page texture 77: 32x256, total string texture memory is 1,59 MB
Generating new string page texture 80: 128x256, total string texture memory is 1,72 MB
Generating new string page texture 81: 256x256, total string texture memory is 1,98 MB
Generating new string page texture 85: 512x256, total string texture memory is 2,51 MB
Generating new string page texture 86: 384x256, total string texture memory is 2,90 MB
Generating new string page texture 87: 128x256, total string texture memory is 3,03 MB
Generating new string page texture 88: 8x256, total string texture memory is 3,04 MB
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
System startup time: 15,51 seconds
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Generating new string page texture 120: 128x256, total string texture memory is 3,17 MB
Generating new string page texture 122: 256x256, total string texture memory is 3,43 MB
saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully
Generating new string page texture 123: 24x256, total string texture memory is 3,46 MB
Generating new string page texture 124: 16x256, total string texture memory is 3,47 MB
Game update: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 13355, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully
SDL video target is 'x11'
SDL video target is 'x11'
SDL failed to create GL compatibility profile (whichProfile=0!
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_framebuffer_object.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_framebuffer_blit.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_framebuffer_multisample.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_APPLE_fence.
This system supports the OpenGL extension GL_NV_fence.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_sync.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_draw_buffers2.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_bindable_uniform.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_APPLE_flush_buffer_range.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_map_buffer_range.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_vertex_buffer_object.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_occlusion_query.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_APPLE_texture_range.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_APPLE_client_storage.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_ARB_uniform_buffer.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_vertex_array_bgra.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_vertex_array_bgra.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_framebuffer_object.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_GREMEDY_string_marker.
This system supports the OpenGL extension GL_ARB_debug_output.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_direct_state_access.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_NV_bindless_texture.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_AMD_pinned_memory.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_texture_sRGB_decode.
This system supports the OpenGL extension GL_NVX_gpu_memory_info.
This system DOES NOT support the OpenGL extension GL_ATI_meminfo.
This system supports the OpenGL extension GL_EXT_texture_compression_s3tc.
This system supports the OpenGL extension GLX_EXT_swap_control_tear.
GL_NV_bindless_texture: DISABLED
GL_AMD_pinned_memory: DISABLED
GL_EXT_texture_sRGB_decode: AVAILABLE
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(20121205131227_client)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0_client)

(gameoverlayui:13366): Gtk-WARNING **: Im Modulpfad »adwaita« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
[1207/164052:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
Using breakpad crash handler
Setting breakpad minidump AppID = 440
Forcing breakpad minidump interfaces to load
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Installing breakpad exception handler for appid(440)/version(5140_client)
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197978268479 [API loaded yes]
Steam_SetMinidumpSteamID: Setting Steam ID: 76561197978268479
ConVarRef m_rawinput doesn't point to an existing ConVar
GL_NVX_gpu_memory_info: AVAILABLE
GL_ATI_meminfo: UNAVAILABLE
GL_NVX_gpu_memory_info: Total Dedicated: 524288, Total Avail: 524288, Current Avail: 299836
GL_MAX_SAMPLES_EXT: 16

(process:13361): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
Using the fallback 'C' locale.

(hl2_linux:13361): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
[1207/164054:ERROR:resource_bundle.cc(411)] Failed to load /home/username/Steam/SteamApps/steamaccount/Team Fortress 2/cef_gtk.pak
Some features may not be available.
CShaderDeviceMgrBase::GetRecommendedConfigurationInfo: CPU speed: 2667 MHz, Processor: GenuineIntel
GlobalMemoryStatus: 3999268864
CShaderDeviceMgrBase::GetRecommendedConfigurationInfo: CPU speed: 2667 MHz, Processor: GenuineIntel
GlobalMemoryStatus: 3999268864
[1207/164054:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
IDirect3DDevice9::Create: BackBufWidth: 1600, BackBufHeight: 900, D3DFMT: 3, BackBufCount: 1, MultisampleType: 0, MultisampleQuality: 0
Loaded program cache file "glbaseshaders.cfg", total keyvalues: 266, total successfully linked: 266
Could not load program cache file glshaders.cfg
Could not find user GL shader cache file
Precache: Took 2246 ms, Vertex 864, Pixel 1367
Game.so loaded for "Team Fortress"
Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client)
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197978268479 [API loaded yes]
Steam_SetMinidumpSteamID: Setting Steam ID: 76561197978268479
Game update: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 13361, IP 127.0.0.1:27015
Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client)
warning: Unknown nb_ctl request: 4
warning: Unknown nb_ctl request: 4
warning: Unknown nb_ctl request: 4
warning: Unknown nb_ctl request: 4
warning: Unknown nb_ctl request: 4
warning: Unknown nb_ctl request: 4
Installing breakpad exception handler for appid(gameoverlayui)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1354745237_client)
Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client)
Installing breakpad exception handler for appid(hl2_linux)/version(1.0_client)
Forcing breakpad minidump interfaces to load
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197978268479 [API loaded yes]
Steam_SetMinidumpSteamID: Setting Steam ID: 76561197978268479
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Steam_SetMinidumpSteamID: Caching Steam ID: 76561197978268479 [API loaded yes]
Steam_SetMinidumpSteamID: Setting Steam ID: 76561197978268479
Game update: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 13361, IP 127.0.0.1:27015
/home/username/Steam/SteamApps/steamaccount/Team Fortress 2/hl2.sh: Zeile 72: 13361 Getötet ${GAME_DEBUGGER} "${GAMEROOT}"/${GAMEEXE} "$@"
CCrossProcessPipe::BWrite wrote too few bytes: 32 (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)). Continuing.
Game removed: AppID 440 "Team Fortress 2", ProcID 13361
saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf'
roaming config store 2 saved successfully
^C
steam 664,89s user 283,76s system 121% cpu 13:02,83 total
Τελευταία επεξεργασία από ExtremeWalrusJuice; 7 Δεκ 2012 στις 8:10πμ
Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 7 Δεκ 2012 στις 8:06πμ
Αναρτήσεις: 0