Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Issue Report: Steam client under Gnome 3.6 with "focus follows mouse" - menus unusable
When I tested the client under Gnome 3.6 (Fedora 18 beta 64bit) there is problem with sloppy/mouse focus model.

When I try to open any menu in Steam client, the menu will close as soon as mouse cursor stops moving. It seems to be related to Gnome 3.6 new thing where sloppy focus model will change the focused window only when mouse cursor stops moving, not immediately when mouse cursor hovers over the window.

Probably this is upstream bug in Gnome 3.6, but I just wanted to report it here too.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
I get this aswell - using Gnome 3.6 and having the window focus mode as either 'sloppy' or 'mouse' makes the UI quite difficult to navigate through different sections. It's even more problematic with the new UI. Changing the window focus mode to 'click' fixes it but this is not my prefered focus mode.

Gentoo 64bit, 3.8.2 kernel, Gnome 3.6
Τελευταία επεξεργασία από Agent 86; 5 Μαρ 2013 στις 13:02
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 6 Δεκ 2012 στις 22:36
Αναρτήσεις: 2