Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Won't Start "BadName (named color of font does not exist)"
Whenever I try to start Steam it gives me an error. The log simply says:

Error Information:
An exit code of 1 was returned from /usr/bin/steam .

Output Data:
There was no output

Error Logs:
There was no error message

If I try to start it in terminal, I get:

X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 45 (X_OpenFont)
Serial number of failed request: 12
Current serial number in output stream: 13
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Nevermind, fixed!
For anyone who has this problem:
1. Open terminal
2.
sudo apt-get install xfonts-100dpi
3. Restart your computer
4. Start Steam
On Gentoo amd64 it will helps:
# eselect fontconfig enable 70-no-bitmaps.conf
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Steam for Linux > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 6 Δεκ 2012 στις 7:56μμ
Αναρτήσεις: 2