Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
For those of you who want your Steam client to look like it belongs on your computer...
This skin gives steam the appearance of being a native Ubuntu application as opposed to it looking like it belongs on Windows.
Download the skin from here[ubuntuone.com]
Credit goes to Martin Kozub for making the theme and giving instructions on how to apply it
Also, here is a screenshot[i.imgur.com]

Here is how you get it to work:
1) Extract the folder named "Ubuntu" to ~/Steam/skins/
2) Open ~/.steam/registry.vdf with a text editor
3) add the line "SkinV4" "Ubuntu" under HKCU > Software > Valve > Steam

it should look like this:

"Registry" { "HKLM" { "Software" { "Valve" { "Steam" { //You will have other crap in here that steam probably needs, so don't ♥♥♥♥ with it } } } } "HKCU" { "Software" { "Valve" { "Steam" { "SkinV4" "Ubuntu" //more crap goes here } } } } }

Obviously the skin isn't perfect, but it makes steam fit in with the rest of the programs/applications
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Boxfriend; 1 ธ.ค. 2012 @ 4:16am
< >
กำลังแสดง 1-5 จาก 5 ความเห็น
A screenshot would be nice.
โพสต์ดั้งเดิมโดย :wq:
A screenshot would be nice.

Here you go[i.imgur.com]
When I open the steam folder there is no file named registry.vdf (I tried showing hidden files as well)
โพสต์ดั้งเดิมโดย Extremer:
When I open the steam folder there is no file named registry.vdf (I tried showing hidden files as well)

did you go into the .steam folder as opposed to the Steam folder?
Download link doesn't work, it just takes me to https://login.ubuntu.com/one-redirect and nothing else happens
< >
กำลังแสดง 1-5 จาก 5 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้