Steam for Linux

Steam for Linux

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Counter Strike doesn't start
Nothing happens when I click play button. It was working until today. Steam updater says that my steam client is already up-to-date. Could someone help me?
Ubuntu 12.04 64bit with legacy catalyst.

Console output:
Game update: AppID 10 "Counter-Strike", ProcID 16176, IP 0.0.0.0:0 ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. ERROR: ld.so: object 'gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. Could not load hw.so. Please try again at a later time.Error:libsdl2-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory Game removed: AppID 10 "Counter-Strike", ProcID 16176 (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. (steam:15118): LIBDBUSMENU-GLIB-WARNING **: Trying to remove a child that doesn't believe we're it's parent. saving roaming config store to 'sharedconfig.vdf' roaming config store 2 saved successfully
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย slowbackspace; 26 เม.ย. 2013 @ 1:34pm
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
I reinstalled the game and now it keeps saying "Failed to start game with shared content. Please update these games first. Half Life"

solved: I removed whole SteamApps folder. Now it's working.
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย slowbackspace; 27 เม.ย. 2013 @ 2:31pm
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

Steam for Linux > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้