Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
< 1  2  3  4 >
Εμφάνιση 61-90 από 99 καταχωρήσεις
Excalibur VIII - A Beginners Guide to MCB
από PINE
Excalibur VIII is a Mini Castle Blood(MCB) Custom Scenario map that relies on teamwork and strategy. This guide is to introduce new players to Mini Castle Blood(MCB) and give you the basic information about the units and general game play. Mini Castle Blo...
Age of Empires II :HD Guide
από Raven
This is to help Noobs in the early game economy by getting past the dark age competitivley. Also more detail on the mid and late game to make use of the start and keep a competitive edge, will be coming in the future....
All About Drushing
από Turkman
A long and informative video on everything you need to know to be able to use a Drush (Dark Age Rush) to you andvantage. In this video I will be explaining, when to Drush, how to Drush and why to Drush....
Unit Strength's and Weaknesses
από 30 god 30
Ever wanted to know which unit beats what?...
Chaos Blood - An advanced rookie guide
από SmellyLeopard
This is an advanced guide for the custom scenario Chaos Blood. It is being hosted several times every day. Often people resign because they don't know what to do, or how to do it effectivly. After reading this advanced guide you will not only be able to p...
Old scans of original Material
από gagman
Just was included for The Age of Kings, dont ask for The Conquerors or The Forgotten....
The Persian D-O-U-C-H-E- Dark Age Rush - L_Clan_Tormenta
από stabbytheunicorn
Here's a strategy that can't decide whether it's very evil or very lame. It's the Dark Age Rush, or if you prefer, the D-O-U-C-H-E - since it literally cleans out your opponent. This rush is executed with Persians at 7min, using the increased TC HP of ...
Mods and You! Lesson One
από › Dracoix
Many issues relating to using custom mods, and why not all are the same....
An Introduction to Random Map Scripting
από Zetnus
A guide I've put together to help you find the right resources to learn about random map scripting. I update it whenever I find new and useful resources (or whenever I notice spelling mistakes)....
Attack Bonus vs. Buildings
από man
Here is a brief list of attack bonuses vs buildings, please notify me if I'm missing some units (with bonus) or if there is a miscalculation...
How to unbug a lobby (Scenario Trick)
από Hades
1. Introduction Whenever your RM lobby is bugged by some player whose ELO doesn't display near his nickname and so he becomes unkickable, instead of rehosting with all its downsides you can follow these simple steps to get your lobby fresh new like you...
Publish Scenario on Workshop
από koffieboer
A simple guide to show beginners how to publish their scenario into the Steam Workshop....
Age of Empires II: HD Edition Civilizations Tech Guide
από Bonechips
Use this chart when deciding what civilization to play in the game to see what techs are available and what techs are not. Use this chart to quickly see what your enemies are capable of. This is a Microsoft Word Document. Print it out and keep it handy...
CBA and HERO 攻略
από makso01
CBA and CBA HERO...
Русификация игры
από #Rus:EGGS | {>NOD<}☭
И так для тех кто очень любит данную игру но его очень очень напрягает косячный перевод HD версии предлагаю вашему вниманию некой простой но...
Review of infantry units in AoE 2 HD [RUS]
από Генерал Дроздовский
Небольшое руководство, в котором рассматриваются сильные и слабые стороны всех пехотных юнитов игры ....
Faster moving teutonic knights.
από Owl
Want faster moving Teutonic Knights? well you're in luck pal,this is the guide for you and its really simple too....
Прохождение четвёртой кампании в игре Age of Empires II: HD Edition
από [KFC]Captain Fire Cat™
Подробное описание, как пройти четвёртую кампанию данной игры....
Прохождение первой и второй кампаний в игре Age of Empires II: HD Edition
από [KFC]Captain Fire Cat™
В данном руководстве я подробно расскажу как пройти каждую миссию в первой и второй кампаниях....
Return Original AoK Menu Theme
από Renatar
If you, like me, don't like the new Forgotten Theme, you can easily revert back to the classic clip with a bit of renaming. Go to your AoEHD folder, most likely in C: Program Files (x86), Steam, SteamApps, common, Age2HD. Now navigate to Sound -> St...
Civilisation: Les Slaves [FR]
από Barquetique
Ce guide est en construction. Avant toutes chose, il faut savoir que cette civilisation n'est disponible que dans le DLC: Forgotten Empires. Arbre des Technologies Les fermiers travaillent 15% plus vite Pistage gratuit ...
Прохождение третьей кампании в игре Age of Empires II: HD Edition
από [KFC]Captain Fire Cat™
Подробное описание, как пройти третью кампанию данной игры...
Важная информация Age of Empires 2 HD Edition
από [KFC]Captain Fire Cat™
Я расскажу об аспектах этой игры...
Secret Units
από Untamed
How to get otherwise unobtainable units and buildings for your scenarios Requires the original Age of Empires game. (Rise of Rome is optional)...
Расы, их плюсы и минусы
από [KFC]Captain Fire Cat™
В этом руководстве, я расскажу про каждую расу. ...
Fast castle
από Sekáčis ♛
Fastest way to be in castle age !...
Celts Guide --- Destroy Your Foes!!!
από FallenDanish
This is a small guide for the Celts in Age of Empires II HD edition. It's quite the small one, but it'll get you into what you'll need, what's optional, and obviously... how to crush your enemies! You'll learn tactics on Seige weapons, special units, and ...
Cursor Lock (No, not that Snakebyte Thing)
από WhAtEvErYoUmEaN
Okay, quick and easy - you want to play without that issue and i want to show you how. I've made a Launcher Replacement that has a Screenlock Feature built-in. You can download it [url=http://www.moddb.com/games/age-of-empires-ii-hd/downloads/age-of...
Rename Saved and Recorded Games
από Logix42
This is a easy method to rename your saved and recorded games. Recorded games are named generically with a datetime stamp so if you want to keep track of what happened where, you'll want to rename them...
Unit Stats v2
από Guabuellaitor Of Dji
An Excel sheet displaying the stats of all units (Post-Imperial Age) from the Age of Empires 2: Conquerors and Age of the Forgotten....
< 1  2  3  4 >
Ανά σελίδα: 9 18 30