Congratulations on your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Throw your toys into your fire, and play with them as they burn. Stay warm in there. It's getting cold outside! Burn flaming logs, screaming robots, credit cards, batteries, exploding fish, unstable nuclear devices, and tiny...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.