Penumbra: Black Plague Gold Edition contains both Penumbra: Black Plague and the puzzle expansion Penumbra: Requiem. Trapped in a shadowy, underground complex, intrepid explorer Philip is determined to discover the truth behind his father's disappearance.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане