In a desperate war for Earth’s survival, against an unrelenting enemy, the only way to defeat them is to become one of them. Armed with advanced weaponry and vehicles and aided by an elite squad of marines, you take the battle to the heart of the Strogg home planet and become earth’s only hope for...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster