Resident Evil 6 / Biohazard 6

Resident Evil 6 / Biohazard 6

Προβολή στατιστικών:
554 σε παιχνίδι | 1 σε Ομαδική συνομιλία  | 
Προβολή στατιστικών
Blending action and survival horror, Resident Evil 6 promises to be the dramatic horror experience of 2013. Resident Evil favorites Leon S. Kennedy, Chris Redfield and Ada Wong are joined by new characters, including Jake Muller, to face a new horror, the highly virulent C-virus, as the narrative...
Το πιο δημοφιλές επίσημο περιεχόμενο και περιεχόμενο κοινότητας την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Φόρτωση