เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Thomas Was Alone Achievement Guide
โดย James_9000
Simple guide to unlocking every achievement in the game....
Meet the Crew
โดย Guides for Games
Spoilers 'n' strategy...
Traducción al castellano (no oficial) de Thomas was alone
โดย sukhavathi
Trabajo de traducción del juego Thomas was alone, por sukhavathi....
Thomas Was Alone Full Guide
โดย Burger
A comprehensive guide to the story of Thomas Was Alone, as well as gameplay tips and secret item locations....
Character analysis: Thomas Was Alone
โดย Bloonsfour
A short guide about the characters of Thomas Was Alone. *minor spoilers!...
Achievement Pickup Locations (Spoiler-free)
โดย Poopfeels
The locations of all the optional Achievement Pickups for 100% completion....
Thomas Was Alone - Video Walkthrough
โดย Kris
This is a video walkthrough that will show you how to beat the game from start to finish....
Thomas Was Alone: A Beginner's Guide
โดย Actually Mars
This is a simple guide for those who are new to Thomas Was Alone. It explains the controls, characteristics of the characters, and other important info for this game....
Achievement Guide / Достижения
โดย Smace
...
Thomas Was Alone: Getting Started
โดย [TS♥] TurretAngel
Warning: Minor Spoilers!!! If you have never played Thomas Was Alone before, or are having difficulty with, say, making a jump, this guide will help you with that!!!...