Simple Enough for a Child; Powerful Enough for a Developer RPG Maker VX Ace improves every aspect of RPG creation, making it not only the latest, but also the greatest engine in the RPG Maker Series.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.