เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Cargo Commander Achievement Guide
โดย Stamos
A guide to acquiring and attaining all steam achievement for Cargo Commander, both hidden and not. I struggled with figuring out how to unlock some and couldn't find a consistent source of information anywhere, so I decided to make this to help my fellow ...
LT Lupis Wolfe's Sector Cargo Checklist
โดย Caliber
An ongoing log of what cargo my friend, Woulfe Loung, and I find in what sectors to help others in discovering cargo they might be missing....
Достижения Cargo Commander (на Русском)
โดย Crafty
Описание условий получения достижений Cargo Commander....
Cargo Commander anti aliasing setting for nvidia
โดย mun5mun4
엔비디아 인스펙터를 이용해 강제적으로 안티를 적용하는 방법입니다 this guide is forced AA setting for nvidia...
Cargo Item Collection
โดย Woulfe Loung
A complete list of all 88 items, compiled with help from LT Lupis Wolfe....
25 Sectors to Home
โดย p_sr388
Sector list with less duplicates. Now we have 25 sectors to complete. (Seems it can be less, but I don't know how.)...
Ranks
โดย Skipper
All ranks in Cargo Commander. This might be useful to see how far away from achievements or from home....
Easy Parcel Farming
โดย not_someguy
Short guide for easy farming of ultra rares (and some rares)...